You can get different information from different parts of the world in this blog

Friday, November 2, 2012

Contoh Pidato Bahasa Sunda

3:25:00 PM Posted by Mustofa Aliansyah No comments

Hikmah IMAN KA KITAB-KITAB ALLAH


Asslamu’alaikum.Wr.Wb

Bismillahirohmanirrohim.
Wabihi nastainu ala umuri dunya wadin wasolatu wasalamu ala asropil anbiyai walmursalin wa’ala alihi wasohbihi ajami. Ammaba’du.
Bapa kepala sekolah anu ku Sim Kuring dipihormat.
Bapa/Ibu guru nu ku Sim Kuring dipihormat.
Saderek sadaya rerencangan nu ku Sim Kuring dipikacinta.

Pertama-tama mangga urang sadaya panjatkeun puji sinareung syukur ka hadirot Allah swt anu mana dina dinten ieu urang tiasa kumpul dina pertempatan ieu, nu salajeungna sholawat sareng salam mangga urang sadaya curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Besar Muhammad SAW, serta para shohabatna, para ulama, para pengikutna, kangge urang sadaya tetep janten umat anu masih taat dina ajarana, amin ya robbal alamin.

Dina kasempatan ieu sim kuring bade ngabahas tentang iman ka kitab-kitab Allah swt, pengertian tina iman ka kitab-kitab Allah nyaeta urang yakin sapinuh hate bahwa Allah swt nurunkeun kitab-kitabna ka para rasul-rasulna lewat malaikat jibril, kana dijadikeun pedoman hirup urang sadaya jeung ngabedakeun mana anu hak jeung mana anu bathil. Kita Allah nyaeta pedoman hirup manusia nu bakal ngacapaikeun kabahagiaan dunya sareng akhirat jeung mikeun kahartos antara anu hak sareng anu bathil nu halal sareng nu haram, diperlukeun nyaeta Al-Qur’an.

Kitab suci urang salaku umat islam nyaeta Al-Qur’an. AL-qur’an nyaeta kitab suci nu diturunkeun ka Nabi Muhammad SAW sakaligus nu terakhir di turunkeun ka dunya. Dijelaskeun dina surat Al-Baqarah ayat 2 nu hartina :
Al-Qur’an nyaeta panerangan kana jalmi-jalmi nu takwa ka Alloh swt. Hikmah serta manfaat iman ka kitab-kitab Allah SWT diantarana nyaeta nentramkeun batin, merenyano kana umat-umat jaman baheula, bias ngabedakeun mana anu hak sareung petunjuk ngacapai kabahagiaan dunya jeung akhirat.

Rupina cekap sakitu bae pamapag ti sim kuring, hapunten bilih aya basa nu kirang merenah kadanguna.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

0 Comment:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan baik dan sopan